Kontaktinformasjon


Postadresse:
HE-Plan AS
Pb. 304
7801 Namsos
Tlf 74 22 67 30


Besøksadresse:
Sivaveien 9
7820 Spillum

DAGLIG LEDER

977 90 170

Hans Erik Ness

 

TEKNISK LEDER

905 45 317

Torstein Tungseth

PROSJEKTERING & SALG

916 64 630

Knut Hindberg

La oss ta en prat!